Skip to content

De Karmel in Vlaanderen en wereldwijd

In een notendop

Wij maken deel uit van een kloosterorde die over de hele wereld verspreid is (ongeveer 4.000 broeders en 10.000 zusters). 

De orde kende haar begin in de dertiende eeuw op de berg Karmel in Haïfa (Israël). Nog op het eind van die eeuw zwermden de eerste karmelieten uit naar Europa. In de zestiende eeuw kreeg de orde in Spanje een sterk elan onder de bezieling van Teresia van Avila. Deze nieuwe groep week uit naar onze streken begin zeventiende eeuw. 

Op dit ogenblik zijn er nog drie gemeenschappen van broeders (Berchem, Brugge, Gent) en zes van zusters (Antwerpen, Moerzeke, Oudenaarde, Vilvoorde, Vlamertinge, Weelde). 

De klemtoon in het leven van de broeders en zusters ligt duidelijk op een leven van gebed in gemeenschap of persoonlijk. De broeders weten zich bovendien geroepen tot een zending die nauw aansluit bij hun leven van gebed: ook aan anderen willen ze de weg tonen naar een verdiept geloof. In woord en daad (prediking, geschriften, begeleiding) helpen ze u om die weg van een verinnerlijkt geloof te gaan. Het evangelie en de geschriften van grote figuren zoals Teresia van Avila, Jan van het Kruis en Thérèse van Lisieux zijn daarbij de belangrijkste bronnen van inspiratie voor hun leven en werk.

We willen zoveel mogelijk mensen de weg tonen naar bronnen die in de crisis van de huidige maatschappij (én de problematiek van de Kerk) een bemoedigende en verfrissende werking kunnen hebben voor wie zoeken naar de zin van het leven en de kern van het christendom. 

We reiken graag de hand aan mensen die in contact willen komen met ons, wensen deel te nemen aan bijeenkomsten of zich op een of andere manier willen aansluiten bij de karmelfamilie. Graag beantwoorden we ook uw vragen of luisteren we naar uw suggesties.