Skip to content

Bestuur

Provincie Vlaanderen

Het provinciaal bestuur voor de periode 2023 - 2026 bestaat uit volgende paters:

P. Paul De Bois ocd, provinciaal. Hij woont in onze gemeenschap te Gent.  

P. Roeland Van Meerssche ocd

P. Lukas Martens ocd

    

De provinciale raad komt om de twee maanden in een van onze kloosters samen.


De oversten in onze paterskloosters zijn voor de periode 2023-2026:

Berchem: P. Piet Coucke ocd

Brugge: P. Martin Faingnaert ocd

Gent: P. Lukas Martens ocd

Norraby (Zweden): P. Jonas Svensson ocd

Bestuur van de Orde wereldwijd

Het Generaal Bestuur te Rome

Wereldwijd wordt de Orde bestuurd door P. Generaal en zijn raadsleden.

Zij werden verkozen tijdens het Generaal Kapittel van september 2021.

Generale overste is P. Miguel Marquez Calle ocd.

P. Generaal wordt bijgestaan door acht raadsleden